Przepis na szczęście

DSCF1409Mały krok zmienia tak wiele.

To jedno z naszych codziennych zaskoczeń.

Jeden z powodów, dla których każdego dnia chce nam się bardziej wstawać z łóżka. Mały krok zmienia tak wiele.

Mamy przywilej pracowania i spotykania się z fantastycznymi, mądrymi ludźmi. To oni zostawiają inspiracje, które zmieniają koniec w początek czegoś lepszego. Korzystając z nich, szukamy dalej nowych, by móc dotrzeć do tych najprostszych i najbardziej skutecznych.

Przepis na Szczęście jest wyzwaniem dla Ciebie – jesteś menadżerem swojego szczęścia, jakości swojego życia i jak każdy potrzebujesz inspiracji, żeby działać.

W świecie małych kroków, zmiany na lepsze są wielkie.

Nauka o Szczęściu

Nauka o szczęściu

To nie sukces daje szczęście, ale wręcz odwrotnie, jeśli jesteśmy szczęśliwi, wtedy istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że osiągniemy sukces.

Ta rewolucja iście kopernikańska, to efekt pracy naukowca z Harvardu, Shawna Achora, który połączył wyniki badań z praktycznymi rozwiązaniami dla świata biznesu w kryzysie, a także dla każdego z nas, chcącego być bardziej szczęśliwym w swoim życiu.

Okazuje się, że szczęście nie oznacza stanu hedonistycznej przyjemności i bycia zawsze zadowolonym. To raczej przekonanie, że żyje się i pracuje w zgodzie z własnymi wartościami, że wybory, których dokonujemy (także trudne decyzje prowadzące do czasami nieprzyjemnych chwil i/lub długich okresów wysiłku) mają znaczenie jakościowe i są ważnym krokiem do naszego życiowego celu.

Drogą do szczęścia są między innymi:

 • realistyczny optymizm,
 • otwartość na porażki i wykorzystywanie ich do osiągania sukcesu,
 • pozytywne myślenie, w poszukiwaniu szans a nie przeszkód,
 • umiejętność skupiania się na małych, osiągalnych celach,
 • wdzięczność,
 • dawanie (chwalenie, docenianie),
 • dobre uczynki,
 • aktywność fizyczna,
 • kontakty społeczne,
 • tworzenie nawyków wzmacniających pozytywne nastawienie.

Pozytywna psychologia

W 1998 roku Martin Seligman po ogłosił pełnoprawne istnienie pozytywnej psychologii jako nauki. Dwa lata później, wspólnie z Mihaly’em Czikszentmihalyi’m (autorem bestsellera „Flow“ – „Przepływ“) opublikowali artykuł z badaniami potwierdzającymi stawiane tezy.

Psychologia pozytywna jest nauką o optymalnym funkcjonowaniu człowieka i tym, co czyni życie wartościowym. Tak opisuje pozytywną psychologię Bridget Grenville-Cleave, założycielka Positive Psychology Association.

Mija dekada, a eksperci, w tym także my, przekładają empiryczne dane na rozwiązania pomagające ludziom w zwiększaniu poczucia dobrostanu i szczęścia.

Shawn Achor, uczeń prowadzącego najbardziej popularne zajęcia na Harvardzie z pozytywnej psychologii Tal Ben-Shahara, pisze książkę „The Happiness Advantage”. Tam właśnie ujawnia, że „to nie słońce kręci się wokół ziemi”:

To wcale nie sukces daje szczęście. Jest dokładnie odwrotnie.

Osoby szczęśliwe dużo szybciej osiągają sukces.

Dodatkowo, okazuje się, że szczęście i pozytywne emocje sprzyjają:

 • dłuższemu życiu
 • wyższym zarobkom,lepszym wynikom w pracy,
 • relacjom lepszej jakości,
 • lepszej predyspozycji do radzenia sobie z chorobami,
 • lepszej predyspozycji do radzenia sobie z problemami natury psychicznej,
 • większej efektywności i produktywności,
 • kreatywności,
 • skuteczniejszemu podejmowaniu decyzji,
 • atrakcyjności fizycznej,
 • byciu lubianą/lubianym,
 • postrzeganiu jako osoba inteligentna i kompetentna.

Szczęście w pracy

Termin „szczęście” często wydaję się zbyt miękki w kontekście realiów biznesowych.

Tym, co przekonuje ludzi biznesu, są twarde dane, które pokazują zasadność zadbania o to w kontekście pracy.

Achor dowodzi, że pracownicy z pozytywnym nastawieniem mają lepsze wyniki niż ci z negatywnym nastawieniem. Podnoszą się wyniki w takich obszarach jak sprzedaż, kreatywność, zaangażowanie, poprawia się poziom energii, pracownicy mniej chorują.

Jednym z elementów poczucia szczęścia w pracy jest stawianie na relacje społeczne.

W swoim artykule Jenna Goudreau (Forbes, 10/2010) pokazuje jak badanie 3000 pracowników IBM wykazało, że ci, którzy inwestują swój czas w relacje społeczne, zarabiają dla firmy dużo więcej pieniędzy. To zaskutkowało wdrożeniem przez firmę specjalnych programów promujących wzmacnianie relacji i komunikacji między pracownikami.

Szczęście w pracy to stan umysłu człowieka, który pozwala na optymalizację efektywności i wykorzystanie własnego potencjału.

Często duże organizacje mówią, że zajmą się tematem szczęścia pracowników (i siebie samych), kiedy minie już kryzys ekonomiczny. Sonia Lyubomirsky, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, posiadająca tytuły naukowe z Harvardu i Uniwersytetu Stanford, ostrzega, że wtedy będzie za późno. Autorka wybitnej książki „Wybierz szczęście”, poprzez przegląd najważniejszych badań z dziedziny psychologii pozytywnej i szczęścia, obala też popularne mity, że awans społeczny, wzrost dochodów i atrakcyjność fizyczna prowadzą do szczęścia. Dowiadujemy się, że aż 40% potencjału budowania szczęścia jest w rękach każdego człowieka.Jeśli znasz swoją definicję szczęścia i wiesz, co do niego prowadzi, masz szansę na wykorzystanie tychże czterdziestu procent. Masz na nie wpływ!

Jessica Pryce-Jones w swojej książce „Happiness at work” dzieli się nie tylko rzetelnymi i wiarygodnymi badaniami, ale także podaje przykłady z jej pracy z klientami biznesowymi, jasno pokazujące, że szczęście w pracy nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale faktem, który ma duży wpływ zarówno na pracownika, jak i organizację, firmę, w której pracuje. Oto kilka liczb, które mówią same za siebie.

 

Ludzie szczęśliwi w pracy są 40% bardziej produktywni bo mają:

 • 180% więcej energii
 • 108% więcej zaangażowania
 • 50% więcej motywacji
 • 30% więcej osiągniętych celów
 • 25% więcej efektywności

 

Szczęście w pracy nie tylko dla świata biznesu

 

Nie tylko wielkie organizacje i mniejsze przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z wdrażania zasad psychologii pozytywnej.

Okazuje się, że szczęśliwi w pracy lekarze stawiają 50% więcej trafnych diagnoz, pracownicy organizacji pozarządowych i osoby mające zawody związane z dużym wysiłkiem emocjonalnym (pielęgniarki, nauczyciele, opiekunowie społeczni, freelancerzy, artyści, osoby publiczne) rzadziej doświadczają skutków wypalenia zawodowego, jeśli świadomie korzystają w swoim życiu zawodowym i prywatnym z zasad dobrze znanych psychologii pozytywnej.

 

Na co czekać?

Czas wziąć szczęście w swoje ręce!

 

ŹRÓDŁA:

Forbes

Iopener Institute

The Happiness Advantage, Shawn Achor

Positive Psychology, Bridget Grenville-Cleave

The How of Happiness: A practical guide of getting the life you want, Sonja Luybomirsky

 

Happier: Can you learn to be happy?, Tal Ben-Shahar 

Flow: The Psychology of Happiness, Mihaly Csikszentmihalyi

 

Happiness at work, Jessica Pryce-Jones

Flourish, Martin Seligman